WARSZTATY

Do wyboru mają Państwo szereg warsztatów przeprowadzanych przeze mnie, a także przez spacjalistów z którymi współpracuję

Photo by Kaboompics .com on Pexels.com

Zapisy na najbliższe warsztaty drogą mailową: gabinet.annagrabinska@gmail.com

 • Warsztaty teatralne z elementami psychodramy
 • Nowatorskie formy wspomagające proces dydaktyczny
 • Emisja głosu z dykcją
 • Arteterapia w praktyce pedagoga
 • Techniki perswazji
 • Trening interpersonalny
 • Warsztat pracy z emocjami (stres, złość, żal, zazdrość, strata, nietolerancja)
 • Sztuka autoprezentacji
 • Performance jako zjawisko kulturowe
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Psychologiczne uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń u dzieci
 • Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu pracownikiem
 • Współpraca z rodzicami w praktyce pedagoga
 • Praca twórcza, zarządzanie kryzysem i wypalenie zawodowe
 • Diagnoza osobowości na podstawie pracy z psychorysunkiem