O PSYCHOTERAPII

Jedną z najważniejszych dla mnie wartości w psychoterapii jest relacja terapeutyczna. Lubię pomagać, a na każdy problem spoglądam z zaangażowaniem. Pozwala mi to lepiej rozumieć sytuację, w której się znalazłeś.

Terapia integracyjna, umożliwia mi korzystanie z różnorodnych podejść w psychoterapii – m.in. poznawczo-behawioralnego, humanistycznego, Gestalt i innych.

Photo by Asad Photo Maldives on Pexels.com