O MNIE

Dr Anna Maria Grabińska – psychoterapeutka


Wierzę, że każdy kryzys ma swój koniec. Warto pomóc sobie go przejść. W swej pracy z klientem czerpię z doświadczenia życiowego i różnorodnych doświadczeń zawodowych, również spoza psychologii. W psychoterapii najważniejsza dla mnie jest relacja terapeuty z klientem.

Jako wieloletni wykładowca akademicki nauczyłam się słuchać i rozumieć, co dla różnych grup wiekowych i zawodowych jest ważne, cenne, a co krzywdzące. 

Zapraszam do terapeutycznej rozmowy.

WYKSZTAŁCENIE:

2017 Profesjonalna Szkoła Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia przy SWPS w Warszawie – 4-letnia szkoła psychoterapii akredytowana przez: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychlogiczne, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

2015 – 2018 Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktorat w zakresie narracji traumy na podstawie rozprawy: „Przypadek literacki a przypadek kliniczny. Próba integratywnej diagnozy twórczości Marii Komornickiej”

 2011 – 2013 Instytut Psychologii Stosowanej w Warszawie, kierunek psychoterapia, specjalizacja: terapia rodzin i uzależnień, terapia indywidualna i grupowa

2008 – 2012 Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie, aktorstwo dramatyczne,tytuł zawodowy magister sztuki

DODATKOWE SZKOLENIA:

*„Diagnoza osobowości w procesie psychoterapii”, Kraków

*„Literatura i psychoanaliza”, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2017

Swoje doświadczenie zdobywałam:

*Długoterminowa psychoterapia klientów indywidualnych w gabinecie prywatnym

*Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – psychoterapia indywidualna, grupowa, arteterapia

*Terapia grupowa osadzonych w zakładach zamkniętych